Hva er eMatte?

eMatte er et regneverktøy som gjør det enklere for deg å tilpasse undervisningen til elevene.
Regneverktøyet er utviklet for elever og lærere fra 5. til 7. trinn. Vi utvikler stadig lærermiddelet, noe som betyr at det kommer flere regneoppgaver og forbedringer.

Tilpasset opplæring

Som lærer velger og tildeler du ut ifra et bredt utvalg av oppgaver. Slik at du kan tilpasse opplæringen og nivået ut fra behovene til hver elev. Målet er at det skal være enklere for deg og gi eleven utfordringer tilpasset sitt nivå slik at de opplever mestring.

Grunnleggende regning

eMatte gir frihet til å velge regneoppgaver på tvers av fag, slik at du kan fokusere på regning som grunnleggende ferdighet.

Guider eleven videre i tenkningen

Elevene løser regneoppgaver i en stegvis prosess. Underveis får eleven pedagogisk støtte og veiledning i hvordan de kan komme videre i utregningen.

Følge elevens progresjon

Samtidig som elevene løser oppgaver, kan du få dypere innsikt i prosessen deres og følge med på den enkelte elevens progresjon.